Politica de privacitat

Hem adequat aquest web a les exigències de:

El RGPD (Reglament (UE) 2016/679 de Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la i protecció de les persones físiques) que és la nova normativa de la Unió Europea que unifica la regulació de la Tractament de les tats personals en Diferents Països de la UE.

TITULAR DEL WEB
Responsable del Tractament de dades personals:
El Silu groc SL. C/ galicia 13 08700 Igualada
CIF: B67122440
Correu electrònic: elsilugroc@gmail.com
Actividad: Jardinería

Als Efectes de les que preveu el Reglament General de Protecció de Dades Abans esmentat, les dades personals que enviïs rebran el tractament de dades de “clients”. Per al Tractament de dades de nostres usuaris, vam implementar totes els mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

A el tractament de les teves dades personals, aplicarem als següents principis que s’ajusten a les exigències de el nou Reglament Europeu de Protecció de Dades:

Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre anem a requerir el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diversos fins específics dels que se’t informarà prèviament amb absoluta transparència.

Principi de minimització de dades: Només demanem les dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals els requerim.

Principi de limitació de l’termini de conservació: les dades seran mantinguts durant no més temps de l’necessari per als fins de l’tractament.

Principi d’integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Et garantim que prenem totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

Que és una dada personal?

“Dada Personal” és qualsevol informació relativa a una persona que ens és facilitada quan aquesta persona visita el nostre lloc web. Entre d’altres, s’inclouen el nom, cognoms, adreça postal i electrònica, així com el número de telèfon.

Com hem obtingut les dades

Les dades personals que tractem provenen del Formulari de Contacte que posem a la teva disposició perquè puguis sol·licitar més informació i el formulari per sol·licitar informació que els usuaris tenen a la seva disposició a les pàgines del lloc web. També s’obtenen les dades de client quan aquest realitza un procés de compra. En el formulari de compra es sol·liciten nom, cognom, adreça, província, codi postal, correu electrònic, telèfon, empresa, DNI / NIF / CIF.

En el formulari de contacte sol·licitem les següents dades: Nom i e-mail, per respondre els teus dubtes i preguntes.

En el formulari de compra es sol·liciten nom, cognom, adreça, província, codi postal, correu electrònic, telèfon, empresa, DNI / NIF / CIF.

Aquestes dades seran utilitzades per a respondre a les informacions sol·licitades, tramitar les comandes realitzades, gestió de facturació i avisos contractuals. Les dades estaran ubicats i SINGLEHOP, Amsterdam, Països Baixos, dins de la Unió Europea. Si les dades aportades no fossin necessaris per a atendre una resposta a la informació sol·licitada seran eliminats.

Quins drets pot exercitar respecte a les seves dades

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals.

Els interessats tenen dret a:

Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
Sol·licitar la seva rectificació o supressió.
Sol·licitar la limitació del seu tractament.
Oposar-se al seu tractament.
Sol·licitar la portabilitat de les dades.

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació de l’tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. En aquest cas El Silu deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com interessat, tens dret a rebre les dades personals que et incumbeixin, que hagis facilitat i en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i transmetre’ls a un altre responsable de l’tractament quan:

El tractament estigui basat en el consentiment.
Les dades hagin estat facilitades per l’interessat.
El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

A l’exercir el teu dret a la portabilitat de les dades, tindràs dret a que les dades personals es transmeten directament de responsable responsable quan sigui tècnicament possible.

Com exercir els teus drets

Podràs exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió / oblit, oposició, limitació de el tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades directament a través de centre de Privacitat a què pots accedir a través del següent enllaç:

CENTRE DE PRIVACITAT
https://shop.elsilu.cat/centre-de-privacitat/

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals

Per accedir i / o navegar pel lloc web https://shop.elsilu.cat/ no cal aportar cap dada. El caràcter obligatori estableix per utilitzar el formulari de contacte i en les peticions d’informació. En cas de no proporcionar les dades requerides no serà possible prestar el servei o funcionalitat sol·licitats. El Silu no tracta dades de menors d’edat en cap cas.

Clients: les dades proporcionades s’utilitzen per tal d’oferir la informació sol·licitada pels usuaris i / o per notificar-los incidències o qualsevol informació d’interès sobre els serveis oferts.

La base legitimadora de l’tractament és el consentiment de l’usuari a través de la marca de la casella d’acceptació de la política de privacitat. Sense el marcatge de la casella, per part de l’usuari, no és possible tècnicament completar el procés d’enviament de les dades.

El Silu utilitza les dades de contacte proporcionades pels usuaris per enviar-los, per mitjans electrònics o no, informació sobre les millores que va implementant en els serveis, i per mantenir-los informats de novetats que poden ser del seu interès (ofertes i promocions).

El Silu és absolutament contrari a la pràctica de l’spamming: l’usuari és qui decideix – i autoritza – si vol rebre o no aquest tipus de comunicacions, acceptant la present Política de Privacitat. La base legitimadora de l’tractament és el consentiment.

Seguretat: es conserven registres d’auditoria dels sistemes d’informació i xarxes per mantenir la seguretat de les xarxes, la infraestructura tècnica i els serveis. La base legitimadora de l’tractament és l’interès legítim.

Exercici de drets pels interessats: les dades proporcionades s’utilitzen per tal d’atendre i donar resposta als interessats que exercitin els seus drets d’acord amb la normativa sobre protecció de dades. La base legitimadora de l’tractament és el compliment d’una obligació legal i les dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta finalitat i de l’tractament de les dades .

Notificacions sobre protecció de dades: les dades proporcionades s’utilitzen per tal de gestionar els incidents i notificacions relacionats amb la seguretat de conformitat amb la normativa sobre protecció de dades. La base legitimadora de l’tractament és el compliment d’una obligació legal i les dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta finalitat i de l’tractament de les dades .

Formulari de contacte: La finalitat no és altra que respondre les qüestions o en la sol·licitud d’informació que qualsevol usuari pot sol·licitar a través dels formularis de contacte d’aquest web. En aquests formularis de contacte sol·licitem les següents dades personals: Nom, Email i telèfon. Són les dades mínimes necessàries per poder resoldre dubtes i qüestions que ens vulguis plantejar.

Registre de Clients: a disposició dels clients s’ofereix un formulari per a l’adquisició de productes o serveis. Les dades sol·licitades són nom, adreça, província, codi postal, correu electrònic i NIF / DNI. La finalitat de les dades és completar el procés de venda i facturació. La base legitimadora de l’tractament és el consentiment de l’usuari a través de la casella d’acceptació marcada sense la qual l’usuari no podrà enviar les seves dades.

Aquestes dades que ens facilites a l’enviar un formulari són de caràcter personal. Per facilitar aquesta informació, prèviament ens has hagut de donar el seu consentiment perquè la mateixa sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada, només de la forma i per tal descrites a l’Avís Legal, Condicions d’ús i en la Política de Privadesa.

Hi ha altres fins per la qual tractem les teves dades personals: Per garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajuden a aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull. Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquesta web. També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes galetes que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web que es detallen en la política de cookies.

El Silu pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials de les pàgines oficials del Silu, es regirà per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari. Tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis. Així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permeten. En cap cas utilitzarem els perfils de seguidors en xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.

Incorporem un giny de compartir en xarxes socials perquè els usuaris puguin interactuar amb “M’agrada / Compartir / Recomana” les nostres pàgines web. Aquest giny pot recopilar la seva adreça IP, l’Agent d’usuari del seu navegador web, emmagatzemar i recuperar galetes, incrustar seguiment addicional i monitoritzar la seva interacció amb el giny, inclosa la correlació del seu compte a la xarxa social amb qualsevol acció que realitzi amb el giny (com “M’agrada / compartir / recomanar” la nostra pàgina web). Per obtenir més informació sobre com es poden utilitzar aquestes dades, consulteu la política de privacitat de la xarxa social que utilitzi. Només es pot accedir a les xarxes socials més conegudes i les seves polítiques són de fàcil accés.

https://www.facebook.com/about/privacy/update
https://help.instagram.com/519522125107875
https://twitter.com/en/privacy#update
https://www.linkedin.com/legal / privacy-policy
https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

Utilitzem Google Analytics per rastrejar les accions socials realitzades al nostre lloc web. Google recopila i emmagatzema automàticament certa informació en els registres del seu servidor, que inclou informació d’esdeveniments de el dispositiu, com falles, activitat de sistema, configuració de maquinari, tipus de navegador, idioma de el navegador, la data i hora de la seva sol·licitud i URL de referència, galetes que poden identificar de manera única el vostre navegador o el seu compte de Google, d’acord amb la seva política de privacitat de dades: https://policies.google.com/privacy

El Silu, sota cap concepte vendre, llogar o cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar l’usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat de l’col·laborador i la fi de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

Qui ens legitima per tractar les teves dades

La base legal per al tractament de les teves dades és el consentiment que ens dones abans d’enviar un formulari. També ens legitima el compliment de les obligacions legals i l’interès legítim.

Categoria de les dades que recollim

Les categories de dades que recollim a El Silu són dades identificatives bàsiques, de manera que no són categories de dades especialment protegides.

Quant de temps conservem les teves dades

Les dades personals enviades per al seu tractament els conservarem fins que sigui sol·licitada la seva supressió o el temps mínim necessari.

Cessió de dades

S’informa l’usuari que mitjançant l’adhesió a les presents condicions presta el seu consentiment a la comunicació necessària i imprescindible de les seves dades per gestionar els serveis, comunicació lligada amb la finalitat mateixa per la qual les dades van ser introduïts i, per tant, relacionada amb la lliure i legítima acceptació de la relació jurídica entre l’usuari i el Silu, el desenvolupament, compliment i control implica la comunicació necessària d’aquestes dades.

Seguretat de les dades recopilades

Ens comprometem en l’ús i tractament de les dades personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat ia utilitzar-los d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

El Silu no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Pel que fa a la confidencialitat de l’processament, El Silu s’ha d’assegurar que qualsevol persona que estigui autoritzada per processar les dades de client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal ).

Quan es presenti algun incident de seguretat, El Silu notificarà als clients sense demores indegudes i ha de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’incident de seguretat tal com es conegui o quan el client ho sol·liciti raonablement.

El Silu no serà responsable de les incidències que puguin sorgir al voltant de dades personals quan aquestes es derivin d’una falta de diligència de l’usuari.

Exactitud i veracitat de les dades

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades enviades, exonerant a El Silu de qualsevol responsabilitat.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta.

El Silu posa a disposició de l’usuari tots els mitjans perquè pugui procedir a la modificació de les seves dades. Es permet realitzar aquesta modificació de forma directa i immediata des del Centre de Privadesa.

CENTRE DE PRIVACITAT
https://shop.elsilu.cat/centre-de-privacitat/

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part del Silu en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

revocabilitat

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a l’Silu en els termes que estableix aquesta Política per a l’exercici dels drets. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

correus comercials

D’acord amb la LSSICE, El Silu no realitza pràctiques de SPAM, pel que no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. D’acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. El Silu es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les correctament.

Spamming o enviament de correus no sol·licitats: El Silu és absolutament contrària a la pràctica de spamming i mai realitza aquest tipus de conductes. El Silu únicament envia informació als correus electrònics facilitats pels usuaris i, per tant, acceptat la política de protecció de dades per a l’enviament d’informació. El Silu tampoc permetrà l’ús d’aquestes pràctiques per part de l’usuari, reservant-se les accions legals que resultin pertinents.

Cookies

Utilització de cookies: El Silu utilitza cookies per oferir un ús correcte de la plataforma web.
És possible accedir a informació sobre la Política de galetes en el següent enllaç:
https://shop.elsilu.cat/politica-de-cookies/

Canvis en la política de privacitat

El Silu es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de el sector. En aquests supòsits, El Silu anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica, sol·licitant de nou als usuaris l’acceptació de la política de privacitat.